Pääsy Rahoittajat-extranetiin on mahdollista vain pankkien verkoista.